QATI FARMS

Quality Assurance Through Innovation

Samen met ons team, de lokale en landelijke overheid, de coffeeshophouders en onze kennis- en ketenpartners is het onze missie om ons te ontwikkelen tot de beste en meest betrouwbare teler en leverancier van cannabis voor recreatief gebruik in Nederland. Dat doen we niet alleen. Bij de Q.A.T.I. Group hebben we de drive en kennis in huis om voor alle ketenpartners als professionele gesprekspartner te fungeren.

Samen met ons team willen wij een belangrijke bijdrage kunnen leveren in het, met succes, afronden van het experiment èn een gezonde, solide basis leggen voor de toekomst, met een positieve impact zowel op de maatschappij als op de omgeving.

Q.A.T.I. | Quality Assurance Through Innovation.
Een bedrijfsnaam, die we bewust gekozen om concreet te kunnen aangeven waar we voor staan. Het waarborgen van de vereiste hoge kwaliteit, in product, in het productieproces, in de teelttechniek, in ons als organisatie en team. En innovatie. Wij willen ons continue verbeteren en kunnen vernieuwen. In alle facetten van ons bedrijf, in ons product, in de traceerbaarheid en in de ketensamenwerkingen. Daarin herkennen wij ook ons ‘Groninger ziel,’ nuchter, duidelijk en betrouwbaar. Maar ook onze pioniersgeest.

Zo komt Q.A.T.I. ook In het militaire jargon terug: Quality Assurance Test Instructions. Ook dit zegt veel over ons. Door onze processen en de hele keten dusdanig vast te leggen, te controleren en te borgen, vinden wij directe aansluiting bij zowel de eisen vanuit de overheid, de veranderingen voor de coffeeshophouder en de gevoeligheden binnen onze branche. Omdat deze processen en de keten inzichtelijk, controleerbaar en toegankelijk worden voor alle direct betrokken partners, publiek of privaat, kunnen we samen optrekken en deze uitdaging samen aangaan. Wij zijn ons ervan doordrongen dat deze nieuwe markt dit van ons verlangt, maar mede vanuit onze eigen bedrijfsvoering, is dit een vereiste om succesvol te kunnen opereren. Echter, in ons Groningse DNA zit nog meer!

Wij staan ook voor teamwork, samenwerking en partnerships. Dat is ook ons bestaansrecht!
Een motivatie, die te herleiden is uit de Groningse saamhorigheid en verbondenheid! Immers, alleen samen kunnen we het experiment doen slagen, alleen samen kunnen we succesvol ondernemen.

Tevens zijn wij gedreven om maatschappelijk verantwoord en duurzaam te ondernemen. Met elkaar het verschil kunnen maken voor onze omgeving en de maatschappij. Kunnen bijdragen, aan de maatschappij, maar zeker ook vanuit de continuïteit van ons bedrijf en onze sector.

Met elkaar moeten wij ons bewust zijn dat wij ons begeven in een unieke en nieuwe markt. Maar ook een gespecialiseerde en kwetsbare markt. Waar transparantie, veiligheid, gezondheid en vertrouwen van doorslaggevende invloed en belang zijn. Voor de Q.A.T.I. Group betekent dit invulling geven aan strakke procedures, zeer goed opgeleide medewerkers, geborgd kwaliteitssysteem en een toegankelijk track & trace systeem.

De provincie Groningen kenmerkt zich in ondernemerschap, samenwerking en innovatie. Juist in die wenselijke publiek private samenwerking met lokale overheden, de betrokken coffeeshophouders, onze kennispartners en ministeries kunnen wij voldoen aan de vraag en verlangens van zowel de afnemers en gebruikers, alsmede de overheid. Het creëren van een gecontroleerde, maar ook vrije markt, waar de Q.A.T.I. Group zijn toegevoegde waarde wil en moet bewijzen.

Dat is waarom wij willen bestaan en dat is waarom wij kunnen bestaan.

Missie

Het experiment houdt in dat gereguleerde cannabis landelijk geteeld en verspreid wordt in zes tot tien Nederlandse gemeenten. De doelstelling van QATI is om op transparante, veilige en kwalitatief hoogwaardige wijze cannabis te telen voor de markt in Nederland ...

Visie

QATI is opgericht met als doel het creëren van een state of the art CO2 neutrale en duurzame fabriek welke participeert in het experiment “Gesloten coffee shop keten”. Wij zijn de afgelopen 2 ½ met hart en ziel bezig geweest met het vormgeven van de plannen ...

Media

De afgelopen jaren heeft het experiment de politiek flink bezig gehouden en met regelmaat het nieuws weten te halen. Wij hebben door de jaren heen verschillende interviews afgegeven aan onder andere het Dagblad van het Noorden, Oog tv en het NRC ...

Om succesvol te kunnen ondernemen, willen wij blijvend waarde kunnen toevoegen voor alle stakeholders en een onderscheidende, leidende positie innemen in de teelt en afzet van cannabis voor recreatief gebruik. Dat impliceert voor ons te kunnen voldoen aan de verwachtingen en behoeften van de landelijke en lokale overheden, financiers, de coffeeshophouders èn de gebruikers. Keuzes die eveneens in lijn moeten liggen met onze normen en waarden en de gestelde bedrijfsdoelstellingen voor de korte en lange termijn.

Om die redenen hebben wij ons business model gefundeerd op de volgende vijf pijlers:

 BEST-IN-CLASS betekent voor de Q.A.T.I. Group zich op alle niveaus en bedrijfsactiviteiten te onderscheiden of zelfs de markt te ontstijgen. Door het bieden van toegevoegde waarde voor alle stakeholders. Dit uit zich onder meer in onze keuzes voor de teelt-technologie, inrichting supply chain, samenwerking, innovatie en ontwikkeling. Met als doel ook onze positie voor de lange termijn kunnen borgen, mee te denken en bij te dragen aan het het veilig gebruik van recreatieve cannabis

SETTING-THE-STANDARD: de Q.A.T.I. Group wil meedoen. Een leidend voorbeeld zijn in deze specialistische, gevoelige en nieuwe markt. Vanuit onze kracht en onderscheidende vermogens willen we bij kunnen dragen aan de legalisatie van de recreatieve cannabis gebruik  Hiertoe zijn door de ministeries VWS en J&V spelregels opgesteld en zullen in de loop der tijd bijgesteld of aangescherpt worden. Het is dan ook in ons eigen belang, onze visie en keuzes terug te zien komen in deze “nieuwe standaardisatie”. Bezien vanuit het belang van de nauwe samenwerking van de overheid en de coffeeshophouders, maar zeker ook vanuit onze eigen (toekomstige) concurrentiepositie is dit strategisch een belangrijke keuze.

CONTINUE VERBETERING EN ONTWIKKELING: de Q.A.T.I. Group streeft de hoogste standaard na op ieder niveau en onderdeel van onze business en de keten (best-in-class). Dat verplicht ons ook blijvend te investeren in het behoud én continue ontwikkelen van die beoogde positie. Dat zien we ook terugkomen in onze groeistrategie


PUBLIEKE PRIVATE SAMENWERKING
: de Q.A.T.I. Group realiseert zich dat de nauwe samenwerking (lees: partnership) met de landelijke en lokale overheid een voorwaarde is om succesvol te kunnen opereren. Maar de Q.A.T.I. Group wil een stap verder gaan, we willen ook daadwerkelijke waarde kunnen toevoegen aan dit succes; voor het maatschappelijke belang, en uiteraard ook uit eigen belang. En voor het belang van onze belangrijkste zakenpartner, de coffeeshop. Immers, het experiment betekent een enorme verandering in hun bedrijfsvoering. Echter, met een nauwe, open samenwerking èn rekening houdende met wederzijdse belangen biedt dit ons de mogelijkheid samen succesvol te zijn en te blijven

DUURZAAMHEID: De maatschappelijke trend laat overduidelijk een groeiende bewustwording zien naar maatschappelijk verantwoord ondernemen en duurzame productie. De mogelijkheden zijn er, de technologie biedt de kansen en vanuit ons DNA willen we ook daaraan bijdragen. En zakelijk … uiteraard biedt deze keuze ons tevens de mogelijkheid ons te onderscheiden. Onze doelen laten zich als volgt samenvatten:

  1. organische en gewasbeschermingsmiddelenvrije teelt
  2. duurzame energievoorziening (samenwerking met de gemeente Groningen, Daniels Smart Energy en bedrijventerrein Westpoort, Groningen) voor een gezamenlijk zonnepanelenpark
  3. Circulaire bouw met geïntegreerde zonnepanelen
  4. inname CO2 van lokale bedrijven in de gemeente Groningen
  5. recycling rest plantmateriaal (VAGroen-OGAR)
  6. watermanagement (teelttechniek biedt reductie verbruik èn recycling van water en voeding)
  7. het verkleinen van de ‘afstand tot de arbeidsmarkt’
  8. onderzoeken van mogelijkheden afname waterstof als energiebron van Hystock.

Megawietfabriek in Groningen met computergestuurde kweek wordt ‘één groot laboratorium’'

‘Wiet telen is niet zo ingewikkeld. Je moet zorgen dat de condities optimaal zijn’, zegt aspirant-wietteler Gert Jan d’Haan die deelneemt aan het wietexperiment van de overheid. Aan de rand van de gemeente Groningen komt een ‘fabriek’ waar 14 à 15 duizend kilo wiet per jaar verbouwd gaat worden."

Wietfabriek komt in Groningen: Oost-Groninger kweker QATI ingeloot voor landelijke wietproef'

Het bedrijf QATI van medeoprichter Gertjan d’Haan uit Stadskanaal is ingeloot om straks legaal wiet te kweken. ,Wij hebben een ticket!’’, roept D’Haan aan het eind van de middag dolenthousiast in het Engels. Om tien over vijf rolde het mailtje van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport bij hem binnen. QATI is samen met negen andere kwekers uitverkoren om straks op legale wijze wiet te verbouwen.

Groningse 'wietfabriek' wil kweken op megaschaal: 'Kom maar op met die wietproef, wij zijn klaar om te gaan'

Decennialang gebeurde het verborgen op zolderkamertjes, in schuren of in kelders: wiet kweken. Met de naderende wietproef moet het anders: Nederland gaat legaal telen voor recreatief gebruik. Een team uit Oost-Groningen dat zichzelf QATI noemt, staat te trappelen: het heeft grootse plannen om een 'wietfabriek' te openen. „We hebben alles geregeld."

Legaal wiet kweken, maar wie gaat het doen?

Na meer dan vier decennia onduidelijkheid over het Nederlandse coffeeshopbeleid mogen vanaf volgend jaar coffeeshops in tien gemeenten legale, door de overheid goedgekeurde, wiet verkopen. Het gaat om een proef genaamd Wet experiment gesloten coffeeshopketen. Doel: een gesloten wietketen creëren, zodat de criminaliteit aan de achterdeur bij de coffeeshops verdwijnt.